Dostępność

NASZA PRACA W SZEŚCIU PUNKTACH

WYKONUJEMY 
KONCEPCJE
PROJEKTY
ROBOTY
 BUDOWLANE
ZAŁOŻENIA

Określamy główne założenia, materiały i technologie oraz budżet

OFERTA WSTĘPNA

Przedkładamy ofertę wstępną wraz z kosztorysem

KONCEPCJA

Przygotowujemy szczgółową koncepcję i harmonogram realizacji robót

PROJEKT

Dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi uzgodnieniami

KOORDYNACJA

Koordynujemy i nadzorujemy roboty podwykonawców

INSTALACJA

Montaż wraz z uruchomieniem zainstalowanych urządzeń

PROSTE ROZWIĄZANIA

Preferujemy proste i niezawodne rozwiązania techniczne i technologiczne

WIZUALIZACJA

Proponowaną koncepcję realizacji przygotujemy w formie wizualizacji

NOWOCZESNY DESIGN

W naszych projektach dbamy o perfekcję detalu oraz estetykę całości

OPCJE KOLORU

Nasze produkty możemy dostarczyć w wybranej opcji kolorystycznej

SILNY EFEKT

Dobry projekt z właściwie dobranymi urządzeniami i wykonaniem gwarantuje osiągnięcie zamierzonego efektu

BOGATA OFERTA

Umożliwiamy wybór wyjątkowych urządzeń z szerokiej oferty produktowej

NASZE ZALETY

TERMINOWOŚĆ

UMOWA NA CZAS

Roboty wykonujemy zgodnie z uzgodnionym podczas negocjacji warunków umowy harmonogramem robót.

WIARYGODNOŚĆ

DOTRZYMYWANIE UMÓW

Wszystkie uzgodnienia zawarte i określone w umowie zostaną przez nas dotrzymane.

JAKOŚĆ

DOSTARCZAMY WARTOŚĆ

Dostarczone przez Pro Activ urządzenia i materiały są nowe i posiadają deklarowaną jakość oraz stosowane atesty i certyfikaty.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

KOMPLEKSOWOŚĆ

Powierzone zadania realizujemy sumiennie. Nadzorujemy i odpowiadamy za pracę wszystkich podwykonawców.