Home

wheelchair-istock
CIĄGI KOMUNIKACYJNE
DOSTĘPNOŚĆ
CIĄGI PIESZO-JEZDNE STANOWIĄ WAŻNY ASPEKT DOSTĘPNOŚCI INFRASTRUKTURY.WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE MOBILNE OFERUJĄ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM RÓŻNE ŚRODKI TRANSPORTU. ABY Z NICH BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ NALEŻY ZMODERNIZOWAĆ I DOSTOSOWAĆ JAKOŚĆ NAWIERZCHNI DRÓG I CHODNIKÓW
platform-lift-in-office-about-page
WINDY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
TRANSPORT
WYKONAMY KOMPLETNĄ DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ WRAZ Z NIEZBĘDNYMI UZGODNIENIAMI. DOSTARCZAMY I MONTUJEMY WINDY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
carousel-3
PLATFORMY SCHODOWE
KOMUNIKACJA
PLATFORMY PIONOWE ZAPEWNIAJĄ UŻYTKOWNIKOM WÓZKÓW INWALIDZKICH I OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM DOSTĘP DO RÓŻNYCH POZIOMÓW, DO KTÓRYCH NORMALNIE TRUDNO BYŁOBY DOTRZEĆ. OFERUJEMY WIELE RÓŻNYCH MODELI PLATFORM DO RÓŻNYCH ZASTOSOWAŃ
Label-Evolus
DRZWI AUTOMATYCZNIE OTWIERANE
FUNKCJONALNOŚĆ
NASZ PROGRAM ZAWIERA SZEROKI WYBÓR DRZWI AUTOMATYCZNYCH ORAZ URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH DO DRZWI DLA WSZELKICH MOŻLIWYCH ZASTOSOWAŃ. OFERUJEMY NIEZAWODNE OPERATORY AUTOMATYCZNEGO OTWIERANIA DRZWI UCHYLNYCH, PRZESUWNYCH, TELESKOPOWYCH, WAHADŁOWYCH I OBROTOWYCH. REALIZUJEMY KOMPLEKSOWE DOSTAWY URZĄDZEŃ WRAZ Z ELEMENTAMI KONSTRUKCJI DRZWI ORAZ PRACAMI MONTAŻOWYMI
pressalit-spaces---changing-room
OBIEKTY REKREACYJNE
VITALPARK
BUDUJEMY PUBLICZNE OBIEKTY REKREACYJNE DOSTOSOWANE DO RÓŻNYCH GRUP WIEKOWYCH UŻYTKOWNIKÓW. BUDUJEMY SIŁOWNIE PLENEROWE, TORY DO GRY W BOCCE,NAWIERZCHNIE REKREACYJNE, ETC...

Program Dostępność Plus

Dostępność to cecha, dzięki której z produktów, usług i przestrzeni może korzystać na równi jak największa liczba osób. Osoba niewidoma może wypożyczyć książkę albo uzyskać dostęp do papierowych dokumentów, ale nie ma możliwości samodzielnego zapoznania się z ich treścią. Tak samo osoba głucha lub słabosłysząca może włączyć telewizor, jak każdy inny człowiek, ale uzyskanie informacji będzie dla niej znacznie utrudnione lub nawet niemożliwe.

Szacuje się, że nawet 30% społeczeństwa może mieć trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności czy percepcji (np. ludzie poruszający się przy pomocy kul, lasek, balkoników, protez, wózków inwalidzkich), niesłyszący, niedowidzący, z trudnościami manualnymi i poznawczymi (na przykład po udarze, chorujący na Alzheimera), kobiety w ciąży, osoby z wózkiem dziecięcym, z ciężkim bagażem oraz słabsze fizycznie, mające trudności w poruszaniu się itp. Polskie społeczeństwo się zmienia – jest coraz starsze. Obecnie w Polsce żyje prawie 9 milionów osób powyżej 60. roku życia. W 2030 roku będzie ich 10,7 i będą stanowić blisko 30% ludności. Dlatego tak bardzo potrzebne są działania jak Program Dostępność Plus.

SERWIS TECHNICZNY

DOSTĘPNOŚĆ

Serwis Techniczny

Kompleksowo projektujemy, wdrażamy i utrzymujemy systemy automatycznego otwierania drzwi uchylnych, przesuwnych i obrotowych. Dostarczamy i instalujemy windy i platformy schodowe dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, a także rampy i podjazdy o konstrukcji stalowej lub żelbetowej. Dbamy również o dostosowywanie obiektów do wymogów dostępności dla osób starszych i osób niepełnosprawnych oraz serwisujemy zainstalowane urządzenia i wyposażenie techniczne.

W celu stałego utrzymania sprawności technicznej obiektu oferujemy pełne i kompleksowe utrzymanie instalacji i urządzeń, wyposażenia technicznego zainstalowanych wewnątrz i na zewnątrz.

DOSTĘPNOŚĆ INFRASTRUKTURY

“Kluczowym pojęciem, wokół którego budowaliśmy program, jest samodzielność. Chodzi o to, by seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, ale też np. kobiety w ciąży i rodzice z małymi dziećmi nie musieli zmagać się z barierami w przestrzeni publicznej i prosić o pomoc w nawet w prostych sytuacjach, np. podczas wizyty w urzędzie czy wsiadania do autobusu”

Platformy I Podjazdy

Kluczowym pojęciem, wokół którego budowaliśmy program, jest samodzielność. Chodzi o to, by seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, ale też np. kobiety w ciąży i rodzice z małymi dziećmi nie musieli zmagać się z barierami w przestrzeni publicznej i prosić o pomoc w nawet w prostych sytuacjach, np. podczas wizyty w urzędzie czy wsiadania do autobusu

Drzwi Automatyczne

Opis

Opis

Partnerstwo na rzecz dostępności

 

Windy i Platformy

Opis

Opis

Opis

Architektura

Poprawa dostępności bloków, mieszkań, instytucji publicznych i otaczającej nas przestrzeni. Wszystkie nowe inwestycje budowlane będą spełniać warunki dostępności. Będą projektowane tak, aby każdy mógł z łatwością z nich korzystać. Dla istniejących budynków, pojawią się nowe możliwości ich modernizacji (na przykład montaż barierek, podjazdów, dźwigów, lekko otwierających się drzwi czy automatycznego oświetlenia).

Partnerstwo na rzecz dostępności to zobowiązanie współpracy na rzecz realizacji założeń Programu Dostępność. Chcemy, aby program był realizowany w partnerstwie z samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskiem osób z niepełnosprawnościami oraz seniorami.

NASZE WARTOŚCI

Zespół kompetentnych i zaangażowanych osób posiadających wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu założeń technicznych, opracowaniu dokumentacji projektowej i realizacji inwestycji. Współpracujemy z zaufanymi partnerami w zakresie wykonywania projektów branżowych oraz wyspecjalizowanymi ekipami wykonawczymi.

NASZA MISJA

Misją tego programu jest tworzenie dostępnej i przyjaznej infrastruktury publicznej dostosowanej do potrzeb różnych użytkowników oraz planowanie i tworzenie nowych technicznych rozwiązań w celu poprawy i zwiększania dostępności infrastruktury publicznej dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

NASZE UMIEJĘTNOŚCI
ROZWÓJ
85%
INNOWACJE
75%
Marketing
70%
NEGOCJACJE
65%

KOMPETENCJE I DOŚWIADCZENIE

Lat
DOŚWIADCZENIA
Ponad
WYKONANYCH ZLECEŃ
Ponad
KLIENTÓW
Ponad
PARTNERÓW

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Jak współpracować z architektem, aby stworzyć zamierzony efekt? Proces, jakim jest projektowanie jest współpracą pomiędzy inwestorem, a projektantem. Zadaniem inwestora jest przede wszystkim przedstawienie swojego stanowiska oraz swoich potrzeb w sposób jasny i bez niedomówień. Zadaniem projektanta natomiast, spełnienie przedstawionych potrzeb poprzez dobry i odpowiednio opracowany projekt. W procesie obopólnych uzgodnień powstaje koncepcja, która jest podstawą do opracowania dokumentacji projektowej.

INVESTOR PUBLICZNY

Naszą ofertę kierujemy do urzędów miast, gmin, powiatów, spółdzielni mieszkaniowych, szkół, przedszkoli, parafii, klubów sportowych oraz ośrodków sportu i rekreacji i innych inwestorów. Nasza oferta zawiera wielobranżowe usługi projektowe i wykonawcze. Usługi wykonawcze świadczymy w pełnym zakresie branżowym..

Zakres prowadzonej przez nas działalności obejmuje kompleksowe wykonawstwo obiektów sportowych, obiektów rekreacyjnych, rehabilitacyjnych oraz aspektów komunikacji w zakresie dostępności infrastruktury publicznej.

INWESTOR INDYWIDUALNY

Naszą ofertę kierujemy do osób fizycznych, prywatnych klubów sportowych, wspólnot mieszkaniowych, hoteli, ośrodków wczasowych, szkół i przedszkoli prywatnych, obiektów medycznych, etc…

Do realizowanych inwestycji należą małe i średnie boiska wielofunkcyjne, korty tenisowe, place zabaw, siłownie zewnętrzne, obiekty Outdoors Fitness, korty do gry w bocce, minigolfa, kule i inne  strefy rekreacyjne. W ramach programu dostępności oferujemy instalację drzwi automatycznie otwieranych, ramp i podjazdów, platform schodowych i wind dla osób niepełnosprawnych.

INNOWACYJNOŚĆ

Wprowadzamy nowe, innowacyjne metody działania oraz nową jakość oferowanych usług. Preferujemy gruntowną współpracę na etapie opracowania założeń i przygotowania koncepcji realizacji planowanej inwestycji.

NOWOCZESNOŚĆ

W naszych projektach wykorzystujemy nowoczesne urządzenia i współczesną technologie. Oferujemy duży wybór urządzeń renomowanych producentów co umożliwia realizację niestandardowych projektów.

POTENCJAŁ

Dysponujemy zorganizowanym potencjałem wykonawczym, właściwym do zrealizowania zaplanowanych przedsięwzięć. Projektujemy i zarządzamy usługami podczas realizacji inwestycji.

CZY JESTEŚ ZAINTERESOWANY WSPÓŁPRACĄ?

Program Dostępność Plus:

  • jest dla wszystkich, w tym szczególnie dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami,
  • wymaga wspólnego wysiłku – współpracy rządu, organizacji pozarządowych, samorządu i obywateli,
  • jest zaplanowany na wiele lat, zmiany wymagają czasu, ale też zmieniające się społeczeństwo będzie tych zmian coraz bardziej potrzebować,
  • jest kompleksowy, dotyka bardzo wielu ważnych sfer życia obywateli,
  • nie generuje nowych kosztów, udoskonala już zaplanowane inwestycje,
  • powstał przy znaczącym współudziale środowiska osób z niepełnosprawnościami.
ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ WSPÓŁPRACY
UDOSTĘPNIAMY INFRASTRUKTURĘ PUBLICZNĄ